Bu uygulamanın amacı; Panorama tabanlı sanal gerçekliğe göre tasarlanmış sanal kampüs turu ile tercih aşamasında olan aday öğrencilere üniversiteyi tanıtmak, Ankara Üniversitesi’nin lisans programlarına yeni kayıt yaptıranlar için genellikle eğitim öğretim yılının ilk haftasında uygulanan “Üniversite Yaşamına Uyum Programı“ kapsamında üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin yeni bir çevreye uyum sağlama ve başarılı olabilmeleri için gereksinim duyacakları bilgi ve becerileri kazanmasına yardımcı bilgileri sağlamaktır.

Ücretsiz Kurslar

Üniversitemiz öğrencilerinin kendilerini geliştirebilmeleri için, her öğretim yılında alanlarında deneyimli hocaların eğitim verdiği çok sayıda kurs programı açılmaktadır. Kurs programları öğrencilerimizden gelen talepler doğrultusunda oluşturulmaktadır. Kurslara katılım için üniversitemiz öğrencisi olmak yeterlidir. Kurslarımız ücretsiz olup

Kültür ve Sanat

Öğrencilerimizin, Üniversitede ders dışında geçirdikleri süreyi en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak, izleyici olmaktan çok doğrudan katılmalarına katkıda bulunmak, kültürel ve sanatsal değerlerimizi gelecek kuşaklara taşımak amacıyla SKSDB aracılığı ile her öğretim döneminde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

Spor

Üniversitemiz öğrencilerinin bedensel, ruhsal ve zihinsel bakımdan dengeli ve sağlıklı gelişimlerinin yanı sıra, sosyalleşmelerine de katkıda bulunmak amacı ile Üniversitemizde spor faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanhgfna bağlı bir kapalı olimpik yüzme

Sağlık Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri İle İlgili Genel Bilgiler
saglik

Öğrenci İşlemleri

Burslar, Çift Anadal, Yandal...
ogrenciislemleri

Kültür

Türkiye’nin ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesi, öğrencilerine mesleki formasyon kazandırmanın yanı sıra kültürel ve sanatsal anlamda yeterlilikler kazandırmayı da öncelikli hedefi olarak belirlemiştir.
s4

Kütüphane

Eğitim Bilimleri Fakültesi Kütüphanesi
k2

Bilişim Hizmetleri

Kablosuz Ağ, E-posta
67d_e_posta

Uyum Programı

Uyum Programının İçeriği
uyum